การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจในเวทีโลก เค้าคิดเห็นกันอย่างไร?

BI and Analytics Climate Research

Hanne Breddam and Laura Prophet, Business Intelligence Leadership Forum

ในพ.ศ.นี้ ธุรกิจมีการโฟกัสเป็นอย่างมากในเรื่อง Business Intelligence (BI) หรือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน และสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจและช่วยในการวางแผนและจะโฟกัสในเรื่องนี้กันมากขึ้นๆ เพราะประโยชน์ของการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงนั้นชัดเจนสำหรับการจัดการทั่วไปในทุกธุรกิจ ทั่วโลก และทุกสาขาวิชา: การเงิน การบริหารความเสี่ยง การตลาด การขาย การจัดการ ซัพพลายเชน การผลิต การค้าปลีก สื่อทรัพยากรบุคคล ฯลฯ


การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของ BI คือเทคนิคและฟีเจอร์ที่ค้นพบใหม่ๆ และการใช้ข้อมูลเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ ทำให้นักธุรกิจลงทุนเพิ่มขึ้นใน BI และการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีดาต้าที่มากขึ้น ใหญ่ขึ้น


นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลก็ลดลง บริษัท ต่างๆพบว่าการประยุกต์ใช้ BI และการวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆได้จริงและกว้างขวางขึ้น

เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจากข้อมูลของคุณ


เราได้เรียนรู้ และอ่านมามากมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

และคาดการณ์ความสามารถใน BI และการวิเคราะห์

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจตอนนี้ ด้วยข้อมูลจาก Business Intelligence Leadership Forum ที่ผู้คนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของ BI และการวิเคราะห์จากมุมมองของพวกเขาเอง

ที่เติบโตที่ในอุตสาหกรรมของพวกเขา ในการโฟกัสไปที่ความสำเร็จ พวกเขาโพสต์ในหลายๆมุม เช่น ความท้าทาย จุดที่ควรปรับปรุง และวิสัยทัศน์ในอนาคต

ในส่วนที่แสดงความเห็นคล้ายกันมีดังนี้


Change:

ในมุมของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ของเทคโนโลยีดิจิทัลอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ ข้อมูลขนาดใหญ่ ฯลฯ


บริษัท ต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลและชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยทั่วไปในทุกแง่มุมของธุรกิจ บทบาทดั้งเดิมของผู้ปฏิบัติงาน BI จึงเปลี่ยนไป บริษัท 11 ใน 12 แห่งที่เกี่ยวข้องในฟอรั่มนี้ ยืนยันว่าภายในธุรกิจของพวกเขากำลังมีบทบาท BI และการวิเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ซึ่งตอนนี้คือโฟกัสในภาพกว้างของธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงนี้ โดยพื้นฐานเกิดจาก: การที่ BI และการวิเคราะห์มีความอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่มีพื้นที่ร่วมกันในส่วนกลาง ซึ่งมีการทำงานประสานกันของไอทีและส่วนอื่นของธุรกิจ


โดยมุ่งมั่นที่จะมุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น และมีการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีSuccess: ความสำเร็จของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงใน BI


สำหรับธุรกิจ นั้นได้รับการยอมรับว่า

ปัจจุบันข้อมูลถูกมองว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจอย่างไม่อาจโต้แย้งได้

การเติบโตของการลงทุนในการวิเคราะห์

กระบวนการ BAU (Business As Usual) ที่จัดตั้งขึ้นในขณะนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ทีมธุรกิจคุ้นเคยกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ BI / การวิเคราะห์ (นอกเหนือจากการรายงาน)Challenge: การเปลี่ยนแปลงย่อมมีความท้าทาย ข้อมูลนั้นจะแปลงเป็นเชิงกลยุทธ์ก็ต่อเมื่อมีการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และใช้เพื่อปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร การปลดล็อกคุณค่าของข้อมูล และเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อเพิ่มพลังในการตัดสินใจต้องใช้ชุดทักษะและความ


รู้เฉพาะ ชุดทักษะที่สำคัญที่ประสานงานกันอย่างดีทั่วทั้งองค์กรเพื่อการจัดวางกลยุทธ์


ในขณะที่การจัดวางกลยุทธ์ที่ใช้ร่วมกันในธุรกิจนั้น ผู้คนในฟอรั่ม Business Intelligent Leadership มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่เรากลับพบว่า ธุรกิจจำนวนมากนั้น ไม่สามารถตระหนักถึงความสำคัญได้ และในขณะที่ CMOs, CIO และ CFO จำนวนมาก พยายามใช้จ่ายเงินในบริการต่างๆ เพื่อสร้างความประสานในองค์กร ให้เห็นเป็นทิศทางเดียวกัน แต่ขาดการสนับสนุนที่แท้จริง

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก:

 • ระบบราชการ

 • การต่อต้าน

 • เงินทุน

 • วาระที่ขัดแย้งกัน

 • การขาดการจัดแนวธุรกิจ / การเงิน / ไอทีซึ่งเหล่านี้ นำไปสู่ความเจ็บปวดหลายประการ เช่น

 • ความไม่ไว้วางใจระหว่างธุรกิจ / การเงิน / ไอที

 • แนวคิดในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ไปสู่การดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไร

 • ขาดเงินทุนและหรือการจัดแนวปฏิบัติการ

 • มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือและโซลูชันทางธุรกิจ

 • ทรัพยากรไม่เพียงพอ

ทำให้ค่าใช้จ่ายในการประสานงานร่วมกันระหว่าง BI เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจและการตัดสินใจ อยู่ในในระดับสูงสุดของเพดานงบของธุรกิจ


และอย่างที่กล่าวไว้ คือไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตระหนักถึงว่า BI เป็นกุญแจสำคัญ

อีกทั้งองค์กรเพิ่มความคาดหวังจากผู้บริหาร (c-suite) ซึ่งหมายความว่า

การจัดการประสานกลยุทธ์นี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เช่นเดียวกับการจัดการข้อมูล ดังนั้นผู้บริหารที่มีการผสมผสานระหว่างทักษะด้านเทคนิคและความคิด

เป็นที่ต้องการอย่างมาก

ตามรายงานของ Gartner จะเห็นว่า 25 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกที่แต่งตั้ง CDO (Chief Data Officer) เพื่อให้วางกลยุทธ์ BI และการวิเคราะห์ที่จำเป็น

และพบว่ามีความต้องการตำแหน่ง CDO อย่างมากในบางอุตสาหกรรม เช่น การธนาคาร รัฐบาล และการประกันภัย เป็น 3 อุตสาหกรรมแรกที่นำบทบาทของ CDO มาใช้ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเรากำลังเห็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามมา


จากการอภิปราย เรายัง


คาดการณ์ว่า CDO จะพัฒนาไปสู่บทบาทที่กว้างขึ้น: หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (CAO: Chief Administrative Officer)


ส่วนความท้าทายอื่น ๆ นั้น ได้แก่ :


 • จะมองไปข้างหน้าอย่างไรเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากกระบวนการ BAU: Business As Usual หรือการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าที่ปรับเป็นโหมดปกติอยู่เรื่อยๆ

 • การดูแลรักษาข้อมูลเมตาและการกำกับดูแลให้ทันกับปริมาณและระดับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

 • ความสามารถในการดำเนินโครงการตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเป็นผู้นำตลาดเป็นสิ่งที่ท้าทาย

 • ส่วนต่างๆของทีมมีนวัตกรรมสูงและมีความว่อง


ไวสูง ในขณะที่คนอื่นทำไม่ทัน

 • การรักษาความคล่องตัวในการแข่งขัน

 • การประสานกันของ BI และผลลัพธ์การวิเคราะห์ให้ออกมาเป็น KPI

Future Vision:


วิสัยทัศน์ในอนาคตจากความสามารถของรายงาน BI ในขณะนี้

ธุรกิจส่วนใหญ่แสดงออกถึงความต้องการ BI และเปิดรับพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมใหม่

เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของ BI และการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างแท้จริง

ด้วยเป้าหมายในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


ข้อมูล ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างการจัดเก็บและใช้งานนั้น

มีความจริงทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งหากนำมาวิเคราะห์ จะช่วยสามารถฟื้นฟูผลกำไรขององค์กรได้ในส่วนของนวัตกรรม สภานวัตกรรมและอื่นๆ เป็นหัวข้อที่พูดถึงอย่างมากในฟอรั่ม

แต่นวัตกรรมเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยใช้เวลาและเงินทุน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและไอที


ประเด็นที่เป็นเอกฉันท์อื่น ๆ สำหรับอนาคต ได้แก่ :

 • จำเป็นต้องสร้างบทบาทความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่นการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญ

 • จัดลำดับความสำคัญของ Business Intelligence Competency Center (BICC) เพื่อปรับแนวธุรกิจและ BI • การวิเคราะห์ มุ่งเน้นที่ "อะไรต่อไป" สำหรับธุรกิจ

 • การระดมนวัตกรรมผ่านผังองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

 • กำหนดกลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าทางธุรกิจ

สิ่งที่น่าสนใจเมื่อพูดถึงการใช้บริการคลาวด์ในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่คนในฟอรั่มเห็นพ้องต้องกันสิ่งที่มีอยู่นั้นดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะข้อดีในเรื่องของราคาค่าใช้จ่าย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องต้นทุนธุรกิจ


โดยสรุป ธุรกิจต่างๆกำลังอ้าแขนรับข้อเสนอทั้งหมดในโลกที่รวดเร็วของ BI และการวิเคราะห์ขั้นสูง

และยังคงมีแนวความคิดเช่นนี้ต่อไป


และขั้นตอนต่อไปในการประสานกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีแนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมากขึ้น

ในทิศทางที่ใช้นวัตกรรม BI ขับเคลื่อนเราไปสู่อีกระดับของความได้เปรียบในการแข่งขัน


และไม่ว่า บริษัท จะก้าวไปสู่เส้นทาง CDO, CAO หรือไม่ก็ตาม

การจัดแนวที่ชัดเจนจากระดับ C ในทุกแผนกและหน่วยธุรกิจ

คือหนทางแห่งอนาคตในการสะสมความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว และเผชิญกับความท้าทาย


ดิจิเน็กซ์ สร้างกลยุทธ์จัดการออกแบบและดำเนินการ:

 • การวิเคราะห์ลูกค้า

 • ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

 • คลังข้อมูล

 • การจัดการและการควบคุม

กรุณาติดต่อเรา เพื่อรับโปรโมชั่นโควิด ภายใน พฤศจิกายน 2563 นี้
13 views0 comments